top of page

Zgłoszenie Solisty / Duetu / Trio

UWAGA! Upewnij się, że zgłoszenie twojej placówki zostało już wysłane!

Dla każdej prezentacji należy przesłać osobny formularz!

bottom of page