top of page

O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO istnieje od  2014 roku. Powstało z inicjatywy dwóch zaprzyjaźnionych szkół Tańca: Studio Tańca VIVERO z Rybnika i Studio VERSO z Kielc. 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju artystycznego, intelektualnego i fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:

 • Inicjowanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej i fizycznej

 • Wspieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości.

 • Wspieranie lokalnych twórców, artystów i działaczy sportowych

 • Promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki, nauki i sportu, umożliwienie im wszechstronnego rozwoju i edukacji.

 • Propagowanie i rozwój programów kulturalnych i sportowych zgodnych z celami wytyczonymi przez organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską.

 • Propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • Organizowanie i finansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, edukacyjnych lub sportowych w tym w szczególności: warsztatów artystycznych, zgrupowań, projektów edukacyjnych, konkursów i festiwali w różnych dziedzinach kultury i sztuki, turniejów i wydarzeń sportowych, wystaw i wernisaży.

 • Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji dotyczących działalności artystycznej, kulturalnej oraz działalności związanej z kulturą fizyczną oraz innych tego typu przedsięwzięć.

 • Organizacja i współorganizacja koncertów, eventów, pokazów, widowisk i innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

 • Działalność wystawiennicza (organizowanie wystaw i wernisaży).

 • Organizowanie obozów, kolonii, zgrupowań i warsztatów stacjonarnych oraz wyjazdowych.

 • Współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

 • Udzielanie rzeczowej i finansowej pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, w szczególności osobom o trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także twórcom i instytucjom wspierającym działalność o której mowa w §11

 • Przyznawanie stypendiów i nagród osobom realizującym cele Stowarzyszenia.

 • Rozwijanie własnej działalności artystycznej.

 • Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących wydarzeń artystycznych i sportowych, instytucji i osób związanych ze sztuką i kulturą fizyczną.

bottom of page