top of page

UWAGA! Podane przedziały czasowe są orientacyjne i mogą ulec przesunięciu! 


Sobota, 4 marca

08:00 - Otwarcie budynku

08:15 - Rejestracja Uczestników

09:00 - 10:30 - BLOK I   - Show Dance

10:30 - 10:45 - Rozdanie nagród Bloku I

10:45 - 11:30 - BLOK II  - Salsa / Latin Show 

11:30 - 11:45 - Rozdanie nagród Bloku II

11:45 - 13:15 - BLOK III - Taniec Klasyczny

13:15 - 13:30 - Rozdanie nagród Bloku III

13:30 - 15:30 - BLOK IV - Mażoretki / Cheerleaderki

15:30 - 15:45 - Rozdanie nagród Bloku IV

15:45 - 18:00 - BLOK V - Art Dance i Inne Formy Tańca

18:00 - GALA JUBILEUSZOWA

Niedziela, 05 marca:

07:00 - Otwarcie budynku

07:15 - Rejestracja Uczestników
08:00 - 11:00 - BLOK I   - Taniec Współczesny i Jazzowy do 11 lat

11:00 - 11:30 - Rozdanie nagród Bloku I
11:30 - 16:30 - BLOK II  - Taniec Współczesny 12-15, 16-20 i 21+

16:30 - 17:00 - Rozdanie nagród Bloku II
17:00 - 21:00 - BLOK III - Taniec Jazzowy 12-15, 16-20 i 21+

21:00 - 21:30 - Rozdanie nagród Bloku III

bottom of page