top of page

Formularz Zgłoszenia

1. Dla każdej prezentacji należy przesłać osobny formularz!*
*W przypadku wystawiania kilku tancerzy w tej samej konkurencji, dyscyplinie, kategorii wiekowej i poziomie - można wpisać kilku 

   uczestników na jednym formularzu. 

2. Dane do wystawienia faktury wystarczy wpisać na jednym formularzu.

3. W poniższych kategoriach przyjmujemy już tylko na listę rezerwową:

- solo Taniec Jazzowy 10-11 lat

- solo Taniec Jazzowy 12-13 lat

- solo Taniec Jazzowy 14-15 lat

- solo Taniec Jazzowy 16-20 lat

- solo Taniec Współczesny 10-11 lat

- solo Taniec Współczesny 12-13 lat

- solo Taniec Współczesny 14-15 lat

- solo Taniec Współczesny 16-20 lat

bottom of page