top of page

Zgłoszenia

UWAGA! Zamknęliśmy zgłoszenia na SOBOTĘ!
(taniec jazzowy i taniec współczesny)

BARDZO PROSIMY o wykonywanie wszystkich kroków po kolei i uważne czytanie instrukcji!

1. Prosimy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE PLACÓWKI

Ten formularz należy wypełnić tylko raz, przed zgłoszeniem pierwszej prezentacji (solisty, duetu, grupy czy formacji).

W przypadku zgłoszeń indywidualnych również prosimy o wypełnienie tego formularza!

2. Proszę wypełnić formularz ZGŁOSZENIE SOLISTY / DUETU i/lub ZGŁOSZENIE GRUPY / FORMACJI

Każdą prezentację tj. solistę duet, grupę lub formację należy zgłosić na osobnym formularzu. 

Nie ma obowiązku wysyłania wszystkich zgłoszeń z danej placówki w tym samym czasie - mogą Państwo "dosyłać" kolejne zgłoszenia nawet co kilka dni - oczywiście aż do wyczerpania miejsc.

3. Proszę przesłać listę wszystkich uczestników festiwalu wg załączonego wzoru do 5.03.2022

Listy nie trzeba wysyłać od razu po dokonaniu zgłoszenia. Będziemy wdzięczni za wysłanie jej pod koniec terminu, aby była możliwie jak najbardziej aktualna i uwzględniała wszystkie zmiany - wycofane lub "dopisane" zgłoszenia.

Listę należy wypełnić na komputerze i zapisać w pliku otwartym doc, docx (lub jeśli jest to niemożliwe - odręcznie drukowanymi literami)
i wysłać na adres e-mail sviverso@gmail.com.

LISTA UCZESTNIKÓW FESTIWALU - wzór

4. Prosimy o wpłatę opłaty startowej i przesłanie plików z podkładami muzycznymi najpóźniej do 5.03.2022

Opłaty startowe należy wpłacać ZBIOROCZO, za całą placówkę! Nie przyjmujemy pojedynczych wpłat (nie dotyczy zgłoszeń indywidualnych)  

bottom of page